Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 

 

Kontakt:

tel. cent. 087 566-57-50

sekr. tel./fax 087 565-13-96

e-mail: sekretariat@muzeum.suwalki.pl

www: http://muzeum.suwalki.pl/

Godziny pracy:

Wystawy są czynne od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w sobotę i niedzielę 9:00 – 17:00

Biura i pracownie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Osoba reprezentująca jednostkę:

Jerzy Brzozowski – dyrektor

Charakterystyka podmiotu:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Rok założenia: 1956

ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

     Tradycje muzealnictwa w Suwałkach sięgają lat 1907-1908, kiedy to przy Szkole Handlowej zaczęto organizować Muzeum Ziemi Suwalskiej, którego otwarcie nastąpiło w czerwcu 1909 r. W czasie I wojny światowej zbiory przewieziono do Rosji. Muzeum o tej samej nazwie powstało po raz kolejny w 1956 roku jako placówka społeczna. W dwa lata później zostało upaństwowione. Po powstaniu województwa suwalskiego, Muzeum Ziemi Suwalskiej przekształciło się w 1975 roku w Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Od 1.01.1999 roku podlega suwalskiemu powiatowi grodzkiemu. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnej Resursy Obywatelskiej wzniesionym w latach 1912-1913.

     Strukturę suwalskiego muzeum tworzą następujące działy merytoryczne: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, dokumentacji historii najnowszej, geologiczny, historii sztuki, kultury literackiej Suwalszczyzny oraz promocji i upowszechniania. Dział Archeologiczny prowadzi szeroko zakrojone badania nad pradziejami Suwalszczyzny i wschodnich Mazur. Posiada w swoich zbiorach bogatą kolekcję zabytków z epoki kamienia oraz związanych z kulturami bałtyjskimi od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze. Dział Etnografii prowadzi badania oraz gromadzi zabytki kultury ludowej z terenów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Na uwagę zasługują zbiory tkactwa, sztuki ludowej, plastyki obrzędowej oraz wytwory tradycyjnych rzemiosł ludowych. Zbiory Działu Geologii oparte w dużej mierze na darach, zawierają okazy skał narzutowych i skamieniałości z terenu Suwalszczyzny. Dział Historii kolekcjonuje muzealia dokumentujące historię regionu, przede wszystkim XIX wieku i okresu międzywojennego. Powojenną historię miasta i regionu dokumentuje Dział Dokumentacji Historii Najnowszej. Na zbiory Działu Sztuki składają się niezwykle cenne dzieła malarstwa, rzeźby i sztuki użytkowej XVIII-XX wieku. Znajduje się tu jedna z największych w kraju kolekcji obrazów i szkiców Alfreda Wierusza-Kowalskiego, obrazy między innymi Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Chrystiana Breslauera, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zbiory porcelany miśnieńskiej i secesyjnych szkieł Galee. Celem Działu Kultury Literackiej Suwalszczyzny jest otoczenie opieką spuścizny i pamiątek związanych z literaturą, jej twórcami, a także z szeroko pojętym życiem literackim na Suwalszczyźnie i północno-wschodniej Polsce. Dział Promocji i Upowszechniania oprócz obsługi wystaw prowadzi cieszące się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży lekcje muzealne z zakresu archeologii, etnografii, sztuki i historii regionu.

     Muzeum Okręgowe w Suwałkach udostępnia zwiedzającym następujące wystawy stałe: „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny ”, „Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich”, „Malarstwo polskie XIX i XX wieku”, „Alfred Wierusz-Kowalski - życie i twórczość”(jedyna w Polsce wystawa poświęcona temu znakomitemu twórcy). Corocznie organizuje także kilka interesujących wystaw czasowych.

 

     Od kilku lat muzeum jest organizatorem dwóch dużych imprez plenerowych popularyzujących historię regionu: „Festynu Archeologicznego” w Szwajcarii, w rejonie „Cmentarzyska Jaćwingów”, przybliżającego najstarsze dzieje Suwalszczyzny i „Pikniku Kawaleryjskiego” propagującego kawaleryjskie tradycje miasta. Placówka jest także wydawcą wielu publikacji z zakresu swojej działalności oraz organizatorem sesji naukowych i popularnonaukowych.

 

     Muzeum Okręgowe w Suwałkach posiada oddziały: Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach (w organizacji).

Muzeum im. Marii Konopnickiej
 
Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach
 

16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 31, tel. (0-87) 566-41-33

 

     Muzeum im. Marii Konopnickiej powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna” w 1973 roku jako filia Muzeum Ziemi Suwalskiej; od 1975 roku jest oddziałem Muzeum Okręgowego. Mieści się w zabytkowym budynku, przy głównej ulicy miasta, wzniesionym w latach 1826-1827, w którym urodziła się i spędziła sześć lat dzieciństwa Maria Konopnicka z Wasiłowskich.

    W muzeum udostępniana jest wystawa pt. „Maria Konopnicka 1842-1910: Za zamkniętymi drzwiami czasu”, która przedstawia przede wszystkim biografię pisarki oraz wybrane zagadnienia istotne w jej twórczości. W oficynie muzeum organizuje także wystawy czasowe i sesje naukowe, głównie z dziedziny literatury.

     Muzeum prowadzi lekcje muzealne z zakresu literatury oraz zajęcia z dziećmi.

Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły
 

Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 45

    Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły będzie prezentowała dorobek twórczy oraz kolekcje Andrzeja Strumiłły, a w przyszłości także innych twórców związanych z Suwalszczyzną.

Zakres działania:
 • gromadzenie zabytków w zakresie: archeologii, etnografii, geologii, sztuki, historii, historii sztuki, literatury i rzemiosła artystycznego,
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2009-01-30