Księgi Rejestrowe suwalskich instytucji kultury są do wglądu  w godzinach pracy urzędu w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki w pokoju 105 (nr. tel. 87 563 56 13).

Istnieje również możliwość wydania odpisu z rejestru albo  księgi rejestrowej instytucji.

Urzędowo poświadczony odpis rejestru instytucji kultury wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis  może być pełny lub skrócony (odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

 Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Sztelmer-Stabińska

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Joanna Sztelmer - Stabińska

Data wprowadzenia: 2012-05-15

Modyfikujący: Joanna Sztelmer - Stabińska

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Joanna Sztelmer - Stabińska

Data publikacji: 2012-05-15